大班(鄭經翰), 梁思浩, 吳明德教授, 桑普, 游清源, 傑斯, Q爺, 吳志森(森直口快), 梁繼璋, 長毛,
D100 節目: 風波裏的茶杯, 大家真風騷, D100 會客室 吳明德論經濟, 北京飯店, 龍風大茶樓, 長Q直進, 有Q仔冇窮人, 左右大局

D100 Radio - 講真話 行公義 好憐憫
zh.wikipedia.org/wiki/D100
www.d100.net
facebook.com/d100Radio
DocHK Channel: cnsel.info

 • 20 422
 • 579 013 793

评论

 1. 張奇飛

  18A22倉停屍房,28倉劏屍屍 。

 2. HO SUM YUEN

  後悔 click o左入o黎。

 3. Grace HK

  According to the prophecy of St Malachy, Pope Francis is probably the last pope.... In 1139, then Archbishop Malachy went to Rome from Ireland to give an account of his affairs. While there he received a strange vision about the future that included the name of every pope, 112 in all from his time, who would rule until the end of time. As for the prophecy concerning the 111th pope, Pope Benedict, the prophecy says of him, "Gloria Olivae," which means "the glory of the Olive." The Order of Saint Benedict is also known as the Olivetans, which many claims makes Malachy's prophecies correct. The next and final pope then should be "Peter Romanus." The final prediction in full is: "In the final persecution of the Holy Roman Church there will reign Peter the Roman, who will feed his flock amid many tribulations, after which the seven-hilled city will be destroyed and the dreadful Judge will judge the people. The End.”

 4. Dancing cat Chung

  Walmart, Superstores, Canadian Tire, No Thrill (grocery store), Rona all open. 。門口外排隊,地下mark 印記,個個自覺企在個位排隊。問題是香港人唔會給咁高稅收,養百葉。

 5. Lam SAM

  兩位主持你哋浪費口水喇,梁議員接受你哋訪問後態度依舊如是FB充斥戰狼言論,佢呢種自以為是性格真係唔啱從政,而且表達能力非常差講成廿分鐘,原來就係講主席副主席人工高但又無主動去聯繫其他議員溝通議程,但又唔諗下自己喺第一次會議自己用乜嘢態度去對人,抽秤完人仲要求對方笑笑口同你聯絡唔驚俾你鬧? 講到尾咪又係妒忌正副主席人工高過你,然後喺FB圍爐取暖只聽自己啱聽嘅說話,呢種素人危險性比建制派更大,因為建制派取態容易猜測,但梁議員呢種有政治潔癖嘅人好可能正副主席唔記得同佢打招呼就走去撐建制派。 希望灣仔區選民可以去鬧醒個白痴,素人可以贏唔係因為你政綱好又或者做得嘢而係你企啱反送中嘅隊,如果梁議員今日可以因為主席唔跟所謂程序提交反對23條討論所以投反對票,他日亦都可以用呢種原因去出賣支持反送中嘅選民。

 6. Philip LAM

  甚麼是為政治服務:先有結論才開會,先有人選才選舉,先有裁決才辦審…😡😈😠 七警👮終極上訴失敗,檯面是典型 "赤的疑惑 ",檯底是"紅色交易",包保七警已收貨。若你對裁決開心,就開心在你已睇通睇透了!🙈🙉🙊 區諾軒案,還需多談嗎。😷

 7. Monkey Mc

  D100節目要x1.75速度聽先頂一頂

 8. vincent wong

  ha ha ha

 9. YO YO LI

  嘩!柒婆嘅厚顏無恥程度,真係無人能及~

 10. yw lam

  One man show?!

 11. 海雅

  技術上建議,請兩位女主持可否控制一吓聲線。 不要忽然之間大嗌一聲,我忍咗你倆好耐喇,真令我覺得好討厭,好疑似街市婆叫賣,又擬似xx婆咁,突然大叫一聲好嗎?

 12. Hibis Cus

  面皮厚到吖!明明話過大部分港人對佢不滿,佢就會下台,點知佢不但不遵守承諾,仲要加人工?做得咁差,攪到香港一鑊泡,仲咁厚面皮要加人工?

 13. Eosin mama

  🙏🙏🙏

  1. Terry Yeung

   Support CLS !! Many thanks !!

 14. Yee Ling Ngo

  D大陸人一早就話自己唔係中國人啦!講國語話自己係台灣人,講廣東話就係香港人,我哋一聽就知道是鬼或人啦!實在現在香港真正香港人都無三份一,香港人很多已經走咗啦!所以香港天天比較難過同埋D大陸哩點會找回舊時的香港呢?香港人大家加油💪

 15. 手田水口

  歌神就係歌神,做乜都獨當一面,首創網上演唱會👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 16. Chan King

  林鄭帶頭攪壞法治,攪壞醫療,攪壞文化,攪壞香港傳統論理,要掃地出門,要炒嘅特首竟然要加人工,每個月減人工都唔要妳。

 17. david wong

  ( 1) 疫情嚴峻!暴警横行!司法機構停擺! 朝不保夕!民不聊生!生不如死!!。。。 於此天災人禍、人禍更甚於天災、民不聊生、朝不保夕的苦難時刻,接獲高等法院的緊急通知,這案件竟然要被轉介(下放)到區域法院推土重來! 年近古稀的小市民不知道在有生之年是否可以見到這宗《香島中學校友會有 限公司》這十萬人眾龐大社團所涉的集體/團體/社團的誹謗案件審結的一天!! 姑置勿論,本宗《香島中學校友會有限公司》這十萬人眾的龐大社團所涉的集體/團體/社團的誹謗案件是否比較同期財政司司長陳茂波勛賢伉儷所涉「以幾封簡短電郵誹謗同校一對孖生小姐弟」的誹謗案件嚴重很多倍!!! 作為下級法庭,區域法院又何來司法管轄權審理已經由高等法院兩位異常尊貴的歐陽浩榮聆案官和周敏慧聆案官齊心合力/不遺餘力/不擇手段地「審理」了長達六年多的集體/團體/社團的誹謗案件??? 同期財政司司長陳茂波勛賢伉儷所涉小兒科誹謗案件花費了千萬元 的訟費尚且被終審庭首席大法官馬道立等等五位勛賢發還原訟庭及陪審團重審,更何況本宗《香島中學校友會有限公司》這十萬人眾的龐大社團所涉的集體/團體/社團的誹謗案件?如果,這案件要轉介/下放到區域法院的話,則很難彰顯香港司法制度的「公平、公正、公開」! *** 很湊巧,主審同期財政司司長陳茂波勛賢伉儷所涉「小兒科的誹謗案 件」的杜溎峯大法官(當年官階)於2015.04.09/2015.06.11/2015.08.27也曾多次審理這宗《香島中學校友會有限公司》這十萬人眾的龐大社團所涉的集體/團體/社團的誹謗案件; 杜溎峯大法官(當年官階)每次都很肉緊地勸喻/要求代表D1陳純妮總幹事的祁嘉敏大律師(D9淩添貴先生「Court Case 群組版主」的甥女)、 張珩律師及其世界最龐大的最頂級的金杜律師行的最精英律師團隊;並及口口聲聲都以「我假假地都係《一行之長》自居的第二被告梁中昌先生(「中國銀行(香港)有限公司榮休高級經理“一行之長”兼雷曼調解專員」)都必須盡最大的能力和努力勸喻/說服香島中學最高層盡早出來帶領這案件的所有被告人盡早與原告人達至大和解! 當其時,《香島中學校友會有限公司》這十萬人眾的龐大社團仍然堅決拒絕成為這案件的第二十一被告!! 「你哋都冇通知法庭用乜嘢語言審,所以法庭冇安排即時傳譯 ….. 呢單案咁多被告,如果唔盡早決定全部都使用中文進行聆訊並書寫嘅話,到正審之時都唔知點樣審?…..」 【杜溎峯大法官向祁嘉敏大律師、張珩律師及其龐大的律師團隊提問!】 縱然,已經被第二被告弄至「憤恨憤上腦」的周大官這名異常歹毒的婦人於2015.04.29/2015.06.22都很細心地重重覆覆指示/命令/吩咐/叮囑/教唆第二 被告梁中昌“一行之長”(「中國銀行(香港)有限公司榮休高級經理“一行之長”兼雷曼調解專員」)從今以後都不要再到高等法院出席這案件的所有聆訊! 但是,於2015年8月27日,杜溎峯大法官不但毫不猶豫地將第二被告拉回被告席上!杜法官更加留在法庭並在梁中昌的太太(「昌嫂」)、梁中昌的大哥哥(「中光哥」)等等加埋幾百歲的親屬面前很肉緊、「很誠懇、很誠懇(杜法官原話)」要求梁行長盡最大的能力和影响力勸喻/說服《香島中學》最高層盡早出來帶領這案件所有被告人盡早與原告人進行大和解,以妥善解決這紛爭!但是,已經被拉回被告席的《梁行長》竟然異常/失常地極憤恨地回答:- 「我邊喥有咁大能力?!我邊喥有咁大影響力?!費事人哋又話我哋串謀!」 ***打從2015年年中開始,原告人已經遵循有《金牌和事佬》美譽的杜溎峯大法官的勸喻/教誨;原告人憑一已之力,盡最大的能力發出不少誓詞/信函要求這案件的被告人都以第八被告關啟興老師為好榜樣盡早與原告人達至大和解以妥善解決這紛爭!但是,這案件的第一至七、九至二十一被告都「啋你(原告人)都傻!」!! *** 必須知道,祁嘉敏大律師(D9凌添貴先生「COURT CASE 版主」的甥女)、張珩律師及其全世界最龐大最頂級的金杜律師行的最精英的律師團隊,並及這案件的D1,D2,D20,D21的梁夢粦大秘書長總長等等精英/權貴/校友/老師竟然都群起嚴重質疑/反對杜溎峯大法官和陳江耀大法官審理歐陽官和周大官所頒下的法庭命令的司法管轄權!為此,於2016年11月30日陳江耀大法官不得 不作出了清晰的回應:- 「因為,我係佢哋嘅上級囉…..但係,我就冇司法管轄權審理杜法官的法庭命令…..」; 豈料,拒絕向法庭呈交任何聆訊文件的D2梁中昌"一行之長"竟然仍是深深不忿:- 「好似去公立醫院睇醫生一樣!次次都唔同醫生!對病人一啲保障都冇!我好(很)唔想原告人不停咁上訴又上訴!咁樣對我哋啲被告人都好(很)唔公平!請法官閣下盡快安排 呢單案進行正審!呢單案居然要拖咁多年,我真係好(很)痛苦! 唔該法官你幫幫手…..」 至此,當天於2016年11月30日( 2016.11.30) 陳江耀大法官當庭表示:- 「本席決定自動避席這案件往後所有聆訊」!】 ******

 18. Bonnie Lam

  柒婆仲話抽後算漲,唔係人❌

 19. Hibis Cus

  全世界捱疫情,公司店舖關門,政府不但唔照顧企業和市民,仲自己加人工?緊急法之下任何平日加薪機制都應該停止讓路啦!抗疫救人救市為首要啊!

 20. myasians

  China must have at least 2 million dead. 200 million infected. Many infected are arrested and burn alive. Saving billions & more hospital beds vacant. Why bother to speculate or waste time to investigate; CCP always lie, people are so gullible.

 21. HongKong HongKong

  777 收皮

 22. Joanne Chung

  Support

 23. Wong Buzz

  區軒加油,不要屈服!

 24. Bonnie Lam

  柒婆,貪錢, 冤枉嚟瘟疫去

 25. Chris lok

  有快必成個上網上線好睇好多!

 26. myasians

  China must have at least 2 million dead. 200 million infected. Many infected are arrested and burn alive. Saving billions & more hospital beds vacant. Why bother to speculate or waste time to investigate; CCP always lie, people are so gullible.

 27. david wong

  「滅絕人性」兼「喪盡天良」的歐陽浩榮聆案官。。。 於2014年11月14日,高等法院異常尊貴的歐陽浩榮聆案官在高等法院於原告人提呈《將香島中學校友會有限公司增加成為這案件的第二十一被告》的三分鐘傳票的過堂聆訊中即時將原告人這名年老校友釘在母校《香島中學》的耻辱架上:- 「不識英文的法律上的技術性用詞並受人利用而背叛母校兼濫用司法程序、誣告校友/老師的“小渾渾”(流氓校友)」 不足两個工作天,於2014年11月18日《中國銀行(香港)有限公司》這逾萬人 眾的龐大財團**轄下/所屬/管有的資訊平台/互聯網竟然立即將最多只有小學五年級中文程度的歐陽浩榮聆案官(按照香島中學的語文評核基準,歐陽官最多只有小學三年級中文程度)吹捧/神化為「香港回歸以來罕見的最優秀法官」; 事隔20個月,同日於2016年7月8日,歐陽官這名最多只有小學五年級中文程度的小學鷄竟然將三行半錯漏百出的所謂中文字當作是所謂《經蓋印法庭命令》並急速送達第二十被告,以支持/聲援/鼓勵/煽惑第二十被告何力驥先生(「中國銀行(香港)有限公司榮休高層領導兼現任上市公司董事」)根據《該帖文》《基本法》等等重要/重大證據/證物於2016年7月13日在許家灝聆案官席前針對原告人而作出各式各樣、林林種種的極其嚴重兼匪夷所思的指控!! 高等法院規則根本沒有任何規則/命令可以容許歐陽官於2014年11月14日在高等法院於原告人提呈《將香島中學校友會有限公司增加成 為這案件的第二十一被告》的三分鐘傳票的過堂聆訊中即時將原告人這名年老校友釘在母校《香島中學》的耻辱架上:- 「不識英文的法律上的技術性用詞並受人利用而背叛母校兼濫用司法程序、誣告校友/老師的“小渾渾”(流氓校友)」 高等法院規則根本沒有任何規則/命令可以容許歐陽官於2014年11月14日極嚴厲、極粗暴地永久禁制原告人派送/郵寄/電郵/傳真任何《傳訊令狀》《申索陳述書》《誓章/誓詞》等等….. 等等所有法庭文件給這案件的第五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八等等的不少於十名《香島中學校友會有限公司》這十萬人眾龐大社團的校友/老師等等…..等等; 高等法院規則沒有任何規則/命令可以容許歐陽官於2014年11月14日教唆/煽惑「從來都沒有向原告人送達《傳訊令狀認收書》及《擬抗 辯通知書》」的第三被告陳君立C.E.O.向原告人即時收取訟費!! 「禍係你自己攪出嚟嘅…..我唔係你嘅律師….. 你自己攪返掂佢…..第三被告勝訴係有權要求訟費嘅…..」 【歐陽官- 2014年11月14日】 高等法院規則沒有任何規則/命令可以容許歐陽官這名疑似訟棍、惡棍兼淫棍,在高等法院倚權恃勢、胡作非為兼肆虐欺凌「不識英文 的法律上的技術性用詞」的小市民!! 漫長的17個月過去了,歐陽官這隻很猴擒的急色鬼/大色狼竟然仍然不放過已經不獲《香島中學》延任教席的第八被告關啟興老師!歐陽訟棍/惡棍/淫棍竟然還要親自緊急傳召/命令該正義律師團隊必須於2016年7月8日準時出庭,並與歐陽官、第一至七、九至二十一被告等等翹楚/精英/權貴/老師/校友等等…..等等齊集在高等法院聲討原 告人不支付歐陽官於2015年2月27日頒令必須即時支付的巨額訟費及因其而衍生的林林種種、名目繁多的更加巨額的英文訟費項目!! 小市民確實不知道應該如何形容疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽官?! 用垃圾中的垃圾來形容異常尊貴的歐陽浩榮聆案官是極不恰當的! 因為,垃圾可以循環再用、造福人群!而歐陽官只會濫權瀆職、公器私用!「讀多了幾個錢的英文的法律上的技術性用詞」的歐陽官只會肆虐欺凌不識英文的法律上的技術性用詞的小市民!歐陽浩榮聆案官罪深孽重!天理難容! ****** 【英文簡譯】 The Plague is severe! Judiciary shut down! People are not talking! Life is worse than death !! ….. Received an urgent notice from the court, this case was referred to the District Court to make a comeback! A small citizen who nearly 70 years old, does not know whether he still alive when the case come to Ending.

 28. y so

  全球經濟衰退,大把市民失業且徬徨,豈有此理班廢官唔減且加,簡直荒謬,有乜理由會咁

 29. myasians

  Trump is being whipped by dirty sneaky rise from the dead Xi; US speed up 10 times to total destruction. Only way is to take over China as war bounty. Trade treaty wasted 2 years, delay hurt US & Trump big time.

 30. Chris lok

  最愛袁教授!他巳解釋個人榮辱並不重要,非常感謝他講真話!

 31. Siu Fai Kwok

  搞到香港一獲泡還好意思加人工,厚顏無齒貪婪之途者也

 32. Chan Vincy

  心裹日記丫

 33. Fat Fai

  😃😃

 34. Joey Wong

  抗疫期間市民分分鐘都失業,香港特首同公務員反而話要加薪, 有邊個國家響抗疫期間政府會提出要加薪㗎!你話攪唔攪笑!

  1. HongKong HongKong

   777 收皮

 35. Baby Prince

  師叔好好笑

 36. M J

  support, like!

 37. Alfie Lee

  支持區諾軒 撑住

 38. Alfie Lee

  支持區諾軒 撑住

 39. Fat Fai

  😃😃

 40. Jacky Chan

  我留言過的全部 撤銷!

 41. ysz poon

  上年Eason 丶今年阿sam、幾時學友做呢啲show

 42. Dancing cat Chung

  個飼養員打個乞癡落老虎食物上就夠了

 43. 邓老虎

  你哋两位主持教人知法犯法!

 44. mcmcmak

  Support freedom of speech!

 45. Alfie Lee

  支持D100,建制內亂好

 46. mcmcmak

  What a joke!

 47. Monkey Mc

  人類的戰爭基因, 呢條片係無講既

 48. Kcc Wong

  香港曾經是 東方之珠亞洲第一城市,四小龍之一。 今天是 東方猪閪,亞洲最7城市。不時出盡洋相於國際。 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

 49. Jacky Chan

  如果入唔到細衛咁咪發展個大衛羅🤫 2位👍💪💪💪

 50. Helen Chan

  究竟加人工的理由是消費指數低了就會減番?

 51. 蕪菁健康真美

  支持袁教授,鬧左先

 52. Annie chen

  一文不值,倒貼都唔要香港人唔收貨。邪惡的眼柒婆。相由心生

  1. HongKong HongKong

   777 收皮

 53. 周活強

  田北俊兩兄弟最無用,真扑街

 54. Ka Yee Kwok

  女主持 把聲好高key 覺得好嘈呀

 55. Julie Dong

  三位主持人,講得好👍

 56. J Tsui

  隻老虎唔識洗手X3㗎!

 57. lee lee

  你搞錯了、是美國政府拒收中國口罩。各州各自搶購中國口罩及醫療用品、政府不理人民死活!! 各州為民向中國求救、中國義救美國人民一原來美國人的生命要中國保護!! 天大笑話!!

 58. SY Lo

  萬能key,真係好好笑,廢柴淋病

 59. thomas Shamshumpo

  玲姐你好

 60. Alfie Lee

  add oil both of you

 61. Christophelam888

  支持田北俊👍👏🏻✌️

 62. Ming Wang

  香港守護神

 63. tino tesu

  袁國勇醫生其實好真,用心良苦説實話,佢嘅説話有時好好笑,但回想一下卻是我們一切要反醒的事⋯⋯另外,紐西蘭奶粉呢單野,呆咗囉,點解大6人成日都做埋d咁羞恥嘅事?佢哋一定以為自己好醒。一開二都已經夠衰,何況仲要一開十?唉!

 64. Lam SAM

  泛民真係蠢好彩有森哥同富哥點醒佢哋,你要求減到零就唔可能用嚟做照妖鏡

 65. almightymflo

  全部減薪呀!淋病應該被炒魷魚啦!

 66. F T

  Sam Hui 係喺鄭丹瑞嘅健康旦節目宣佈捐出$250,000俾通利琴行嘅手足: cnsel.info/video/shi-pin/kWd8kKKQiWd0q2g.html

 67. Nelson Hui

  終國有學者咩?精神病患者就多的是。

 68. Buddha Miu

  我發的話是佛教的宣告,我代表佛教。我不會說謊和其他人不一樣,這是我們佛教的宣告(不論你們怎麼想這是我們佛教一直都在做的事情)大吃大肥恭迎维尼观音渡世灵显四方 如果我發現任何人污衊佛教的後果嗎?我們佛教保證讓你這一刻開始災難永不停止、生不如死失去一切福氣財富幸福快樂健康順利平安無事!就算把我信息刪除的結果都一樣(不論你是任何國籍,我保證你會比武漢人這次還要慘億倍以上!人生最慘不是死亡而是生不如死每一刻都活在痛苦之中充滿了不幸。知道這次中國的災難除了中國人億人信基督教天主教共產黨耶穌上帝帶來蝗蟲過境瘟疫蔓延擴散疾病永不停止,南韓三成民眾信基督教天主教義大利有梵蒂岡教廷,你以為你信耶穌上帝保佑你去天堂?天神鬼神閻羅王龍財富之神莊稼之神全部都是佛弟子。馬雲潘石屹是佛弟子甚至王石還去寺廟。李嘉誠是佛弟子(香港建觀音廟)香港四大家族除了坐牢郭炳江信耶其他人都是佛弟子。

 69. Terry Yeung

  🙏 Thanks 🌷 D100 👍 Support 💪 CLS 👏

 70. Kanus happy

  又吳見D人,去高級酒店餐廳發人告票!欺善怕惡!死克警,死政府部門!

 71. Nelson Hui

  王全璋就算出獄後可以回家,仍在終國有撚自由?

 72. Kanus happy

  講得好,執法者濫用權力,令市民受害

 73. Kanus happy

  等緊下碟餸,點算?

 74. Buddha Miu

  大吃大肥恭迎维尼观音渡世灵显四方 如果我發現任何人污衊佛教的後果嗎?我們佛教保證讓你這一刻開始災難永不停止、生不如死失去一切福氣財富幸福快樂健康順利平安無事!就算把我信息刪除的結果都一樣(不論你是任何國籍,我保證你會比武漢人這次還要慘億倍以上!人生最慘不是死亡而是生不如死每一刻都活在痛苦之中充滿了不幸。知道這次中國的災難除了中國人億人信基督教天主教共產黨耶穌上帝帶來蝗蟲過境瘟疫蔓延擴散疾病永不停止,南韓三成民眾信基督教天主教義大利有梵蒂岡教廷,你以為你信耶穌上帝保佑你去天堂?天神鬼神閻羅王龍財富之神莊稼之神全部都是佛弟子。馬雲潘石屹是佛弟子甚至王石還去寺廟。李嘉誠是佛弟子(香港建觀音廟)香港四大家族除了坐牢郭炳江信耶其他人都是佛弟子。

 75. F T

  8:12 三pm 8:59 三am

  1. F T

   @G G 😂😂三LM

  2. G G

   有pm有am 咁佢一定係DLM( D滷味)

 76. Samantha WONG

  唔可以同習大大看齊架,佢如果同習大大一樣人工,咁係對天朝不敬,係死罪,7娘人工應該要比大大少1蚊先o岩。仲有7娘又話要同香港一同抗疫,咁普羅大眾既公司而家都做唔到生意,d人都冇工做,冇人工出,佢作為一個地方既行政長官,佢更加要帶頭行出o黎減薪,做個榜樣比人睇,之後要一眾問責局長跟隨減人工

 77. 林翠萍

  搞到香港反哂肚都仲殘民自肥加人工,面皮之厚真的係人係鬼都震驚啦!🤣🤣🤣

 78. Zai Mym

  表演事業一定同年紀有關,唔好太過迷信

 79. HongKong HongKong

  登記做選民 登記埋做功能組別選民 贏9月立法會選舉 贏埋功能組別 救義士 (大赦) 2020 選民登記限期 新登記申請:2020年5月2日 更改資料:2020年4月2 VoterRegistration.gov.hk

 80. Chan Mr

  忘記了嗎?臭柒的智慧是迎難而!你們叫我减就减?臭柒的风格你們太不了解!

 81. s xu

  💪

 82. 路过人间

  轴心国就意大利屎

 83. Kwong Kwong

  林鄭去死人街七婆下台。

 84. yvonlau

  向袁國勇 教授致敬🙏🏼😘

 85. Katie Lee

  支持袁國勇教授

 86. redchili

  香港人民可唔可以有個好似以前lCAC咁查哂班政府部門同官員呀!

 87. cwng52

  許冠傑想的只是得到香港人的擁戴,已經滿足。

 88. Katie Lee

  .不是人,是垃圾

 89. Siukit T Eng

  聽完好心情,鬧哂哋我亦憎死嘅人

 90. cwng52

  Sam hui 早在tvb開台後不久60年代末已經主持star show節目,很受歡迎了

 91. Bill Cheung

  特首after gone still pay wage for life good jobs

 92. Bill Cheung

  china hk tvb befor waslow after 2019y so 林鄭月娥想人爆china hk tvb電視up

 93. Siu Fai Kwok

  林鄭都是咁做啦?

 94. Siu Fai Kwok

  唔係作嘅錢梗罷上台啦

 95. david wong

  1. 開宗明義 呼天不應!求助無門!訴諸公論!! 第八被告關啟興老師(其後不獲《香島中學》延任教席)虛耗巨額 訟費而聘請/延聘王冰儀大律師、關雪雯律師、鍾沛林律師及其律師團隊(下稱「該正義律師團隊」),該正義律師團隊由始至终都致 力於這案件的大和解工作;該正義律師團隊都在這案件的非正審聆訊中為原告人而再三仗義執言!同屬香島中學校友的關啟興老師的「姐妹弟兄」之情,原告人銘記於心! 在該正義律師團隊再三仗義執言,並及黃一鳴聆案官經多翻親自盤查以第一被告陳純妮總幹事的名義而聘請/延聘的祁嘉敏大律師(D9淩添貴先生「Court Case 群組版主」的甥女)、張珩律師及其世界最龐大的最頂級的金杜律師行的最精英律師團隊之後,黃一鳴聆案官毫不猶豫地頒下多項擲地有聲兼前所未有的法庭命令! 但是,這案件的翹楚/精英/權貴/老師/校友竟然狼狽為奸、肆無忌憚地肆虐踐踏/蔑視黃一鳴聆案官所頒下的多項擲地有聲的法庭命令!! 該等擲地有聲的法庭命令從來都沒有得到落實/兌現!! 以下是黃一鳴聆案官親自多翻盤查代表第一被告陳純妮總幹事的祁嘉敏大律師(D9淩添貴先生「Court Case 群組版主」的甥女)、張珩律師及其世界最龐大的最頂級的金杜律師行的最精英律師團隊之 後而頒下擲地有聲的法庭命令:- ( i) 「批准原告人即時將《香島中學校友會有限公司增加成為第二十一被告(不用排期聆訊)」 ;及 ( ii) 「往後第一被告與原告人都必須使用中文進行聆訊並書寫」;及 ( iii) 「删除第一被告英文版抗辯書中所有“Fair Comments For Public Interest”等等之類的文字」;及 ( iv) 「第一被告必須於七天之內辦理經蓋印法庭命令並送達原告人」 [Folio 95/2015.02.03 Order dated 2015.01.30 P1 v D1-D21 - 黃一鳴聆案官]// [Folio 121/2015.03.09 Order dated 2015.01.30 P1 v D1-D21 - 黃一鳴聆案官]// [Folio 123/2015.03.09 Order dated 2015.01.30 P1 v D1-D21 - 黃一鳴聆案官]// [Folio 173/2015.05.18 Order dated 2015.04.22 P1 v D1 - 黃一鳴聆案官]// [Folio 173/2015.05.18 Order dated 2015.04.22 P1 v D1- 黃一鳴聆案官]// [Folio 340/2015.11.12 Order dated 2015.10.30 P1 v D1- 黃一鳴聆案官]// [Folio 340/2015.11.12 Order dated 2015.10.30 P1 v D1- 黃一鳴聆案官]// 「萬丈深淵 退無死所」。。。 縱然年近古稀,身為《香島中學畢業生》,原告人仍是必須以泉下一眾恩師所傳授的中文來控訴歐陽浩榮和周敏慧這雙「讀多了幾個錢英文的法律上的技術性用詞」的長久男女「司法翹楚」!否則必定有違泉下一眾恩師「明辯是非伸張公義」的教誨! 。。。。。。。。。

 96. Ali Tsang

  Lam Cheng is besotted with pigs head Xi's and nothing else's matter.

 97. Angel Yeung

  有一次在外國,有位外國人問我傍邊的廣x人,你是郡個國家的人,他說是香港人,我聽到眼到大埋,但我忍唔住隊爆左佢是講大話囉!😆

 98. Charles LAI

  叫俞琤試吓CUT十八樓C座,啲粉絲實私了俞琤。

 99. Amy Fung

  他不是說要退出樂壇嗎?像其他的歌星一樣,說說而已,不是真的退出,還是要繼續撈錢.

 100. ming kai lung

  股票呃人。輸死。